top of page

Forestillingene

Forestillingene er de unges historie og eiendom. Det er deres sanger, danser, liv og røtter forestillingene bygger på. Opplevelsen bæres frem av et profesjonelt apparat, og inni denne rammen står barna og ungdommene og byr på seg selv, sin kultur og historie, på sitt nivå.

Aktørene i Fargespill

Fargespill Østfold består av 100 barn fra hele Østfold, fortrinnsvis med innvandrerbakgrunn.

De blir kyndig veiledet av profesjonelle instruktører gjennom hele øvings- og forestillingsperioden, 

Kulturtilbudet har høy inkluderingsfaktor og foregår i skoletiden. Det er gratis for alle å delta på Fargespill Østfold.

Henrik Uldall

koreograf

Henrik er profesjonell danser og skuespiller. Han er ansvarlig for scenekoreografi i Fargespill. 

Safia Abdi Haase musiker

Safia er en anerkjent musiker og foredragsholder. Hun har mottatt mange utmerkelser og ble i 2014 utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for hennes arbeid til beste for kvinners og barns livsvilkår. Safia er instruktør og musiker i Fargespill. 

Dina Billington

kunstnerisk leder

Dina Billington er profesjonell sanger og har, sammen med Ove Billington, det musikalske ansvaret for forestillingene. Hun er ansvarlig for sanginstruksjon, kor/innstudering, innhenting og bearbeiding av nytt materiale.

  • Grey Facebook Icon

Ove Billington

musikkprodusent

Ove Billington er profesjonell pianist og har, sammen med Dina Billington, det musikalske ansvaret for forestillingene. Han arrangerer og tilrettelegger musikken, og har ansvar for innspilling av musikk til forestillingene. 

  • Grey Facebook Icon

Kontakt oss

Musikkprodusent:

Ove Alexander Billington

+47 90 78 32 34

ove@fargespillostfold.no

Kunsterisk Leder:

Dina Cecilie Billington

+47 91 56 74 71

dina@fargespillostfold.no

bottom of page