FARGESPILL ØSTFOLD
Fredrikstad

Fargespill Østfold tilbyr et gratis, ukentlig fritidstilbud i sang og dans til barn og ungdom i alderen

9-20 år. Hvert tilbud ledes av trygge, profesjonelle instruktører. 

KART: St. Croix gate 16, 1607 Fredrikstad

Dina Billington
KUNSTERISK LEDER
Ove Alexander Billington
MUSIKKPRODUSENT
Liv Karin Cihiluka
KOREOGRAF / DANSELÆRER
image002.png

Fredrikstad Program

Siste Nyheter

FARGESPILL ØSTFOLD